25/09/2020
Goedenacht
topbanner_indexoNL.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : TBE Site BASF Antwerpen
 

 

Snelmenu
Contacteer ons

 
 2 jaar regering Michel : GEEN gelukkige verjaardag !


Beste militant,


De regering Michel zit 2 jaar in het zadel en wat blijkt? We zijn als werknemers GEFOPT: hun resem aan maatregelen heeft ze wijselijk niet aangekondigd in het regeerakkoord !


 

Einde 38 urenweek

Lagere uitkeringen

Kleine loonmarge

Langer werken tot 67

Lagere pensioenen

Stijging facturen

Foute taxshift

Hyperflexibiliteit

Schijnoverleg

Inkomensverlies

Onvoldoende jobs

Te hoge jeugdwerkloosheid

Afbouw openbare diensten

Uitholling Sociale Zekerheid

Hogere BTW, taksen en accijnzen

Enz…

 

Deze regering is nog geen euro gaan halen bij de grote vermogens, terwijl ze voortdurend aankloppen bij de werknemers. Wij eisen een VERMOGENSBELASTING

Deze regering wil de lonen drukken tijdens de volgende jaren terwijl de CEO ’s jaarlijks een opslag ontvangen van 20%. Wij eisen VRIJE LOONSONDERHANDELINGEN

Deze regering vindt  dat een werknemer zich hyperflexibel in bochten moet plooien voor zijn werkgever, terwijl het percentage van langdurige zieken verhoogde tot 50%: wat met kinderen, vrije tijd, kortom….jezelf ? 12 uur meer per week?  40 u- week? 45 u-week? 100 overuren zonder recup? Werken tot 67 ? Wij eisen een  JOB VOOR IEDEREEN, wat niet lukt door een hogere arbeidsduur en werken tot 67. Wij eisen het recht op een GOEDE COMBINATIE ARBEID-GEZIN-VRIJE TIJD. Wij eisen het recht op een deftige EINDELOOPBAAN.

Flexibiliteit hebben wij steeds onderhandeld en omkaderd in sectoren en bedrijven: dit met het oog op de combinatie arbeid-gezin-vrije tijd, gezondheid, verloning. Het dwingende carcan van een wet welke van toepassing is, indien er in de sectoren geen akkoorden afgesloten worden voor 31.12.2016, zet de werkgever in een makkelijke zetel. Wat met werknemers in zwakkere sectoren, kleine ondernemingen, precaire statuten? Wij eisen een eerlijk ONDERHANDELDE ARBEIDSDUUR EN FLEXIBILITEIT, ENKEL OP MENSENMAAT

Deze regering misbruikt de term modernisering om maatregelen te kunnen treffen die de werkgevers dienen: dit komt in heel veel gevallen niet neer op sociale vooruitgang ! Als vakbond voor morgen eisen wij een TOEKOMST OP MENSENMAAT.


Minister van werk, Kris Peeters, lanceerde in volle vakantieperiode twee wetsvoorstellen: ze liggen nog niet vast in een wet en dit betekent niet dat we dit zomaar moeten slikken !

Wetsvoorstel Werkbaar en wendbaar werk

Wetsvoorstel loonwet ‘96


Omdat het anders kan én moet : 

betoog mee op 29 september in Brussel !


Download hier de affiche


We werken om te leven en  niet andersom

 
Ondernemingsnieuws
22.05.2013Stand van zaken

 Beste collega,

Je hoort misschien te weinig van de vakorganisaties? Zouden er dan geen thema's zijn die hen bezighouden? 

De waarheid is dat we met heel wat thema's bezig zijn, maar dat vandaag heel wat werkgroepen weinig of geen
succes boeken.
Ingesloten enkele thema's in de kijker. Het lijstje is verre van compleet, maar we willen het leesbaar houden en
hopen in een volgende communicatie weer andere thema's te belichten
Meer info 
Alleen voor collega's

Ondernemingsnieuws  BASF Antwerpen
18.01.2013Nieuwe loonlijnen

De nieuwe loonlijnen met de laatste CAO aanpaasingen zijn beschikbaar

Meer info 
Alleen voor collega's


  Zoeken
 
  
         

hetgrotegeld_145x100pix.jpg Disclaimer
Top